Likviditetsplanering i praktiken

Det finns många områden att bevaka och bearbeta i dessa Corona tider. I Replacement Partners inlägg i maj 2020 på LinkedIn skrev man väldigt bra om kundrelationer och kassaflöden.  Kundrelationer Kunderna får inte glömmas bort i den här dramatiska tiden. Lyssna på kundernas situation och behov, var flexibel och kreativ Fortsätt läsa

Kundrelationer, kassaflöde och komptensskifte

Rådande osäkerhet om framtiden kan lätt förlama ett företags beslutsfattande. Hur länge ska det hålla på, när vänder det, hur kommer det se ut efter att krisen lagt sig? De långsiktiga frågorna är många med de kortsiktiga åtgärderna har kanske störst betydelse. Vi ser framförallt tre områden som på kort Fortsätt läsa

COO – en ideal interimsroll

Ibland uppstår situationer när VD eller övriga ledningsgruppen behöver utökas eller avlastas med ledningsuppgifter under en period. Det kan exempelvis handla om ett projekt som ska genomföras som kräver en erfaren ledare. En interim COO kan vara lösningen. COO är förkortning för ’Chief Operating Officer’ eller ’Chief Operations Officer’ och Fortsätt läsa

Så tar du stegen mot en hållbar affär

Att vi är mitt i en klimatkris som redan fått stora följdeffekter som väderkatastrofer, utrotning av växt och djurarter, svält mm kan inte ha undgått någon.  Men varje kris innebär också en affärsmöjlighet. Så här tar du första stegen för att ditt företag ska bli ett företag som bidrar till att Fortsätt läsa

Från vision till action i detaljhandeln

Detaljhandeln står inför sina största utmaningar sedan försäljning över disk omvandlades till självplock och kassalinjer. Globalisering, digitalisering, miljöaspekter och stadsomvandling är några av de faktorer som påverkar detaljhandeln idag och i framtiden. Peter Ålenius, som har en gedigen erfarenhet från detaljhandeln ger här sina synpunkter på hur dagens utmaningar kan Fortsätt läsa

Digital Transformation – vad är det?

I slutet av 90-talet arbetade jag som managementkonsult på en av de större ”firmorna”. Internet var ganska nytt och begreppet Dotcomhade myntats. I media och på föredrag höll bland annat både en fleecetröjeförsedd skåning och en adlig friherre från Halland visionära utfästelser om hur den nya tekniken skulle förändra både vårt Fortsätt läsa