Likviditetsplanering i praktiken

Det finns många områden att bevaka och bearbeta i dessa Corona tider. I Replacement Partners inlägg i maj 2020 på LinkedIn skrev man väldigt bra om kundrelationer och kassaflöden. 

Kundrelationer

Kunderna får inte glömmas bort i den här dramatiska tiden. Lyssna på kundernas situation och behov, var flexibel och kreativ utan att ge avkall på kvalitet. Kortsiktiga åtgärder som stärker kundrelationerna, men till en begränsad kostnad, är en investering som kan löna sig på längre sikt. Vi har ju redan sett i flera branscher att man anpassat sitt kunderbjudande efter rådande förutsättningar, exempelvis hemkörning av varor, drive-in utlämning, take away eller online-möten. Timingen för att stärka sitt varumärke kan inte vara bättre.

Kassaflöde

Att frigöra bundet kapital och reducera kortsiktigt rörliga kostnader är de omedelbara åtgärderna för att stärka kassaflödet. Det kan till exempel handla om att prioritera försäljning av det som redan finns på lager, förhandla om längre kredittider till leverantörer och jobba aktivt med företagets kundfordringar. Inköpsstopp av icke absolut nödvändiga varor eller tjänster är för de flesta självklara åtgärder. Många av dessa åtgärder kräver ofta tuffa prioriteringar och beslut, där man samtidigt behöver komma ihåg att de kan komma påverka enskilda människor situation negativt.

Kassaflöden, vikten att ha koll!

Det varierar av hur viktigt det för olika företag i olika branscher att koll, men enligt mig så behöver absoluta merparten av de svenska företagen ha koll på sina kassaflöden, historiska såväl som framtida. I tider av instabilitet som nu under 2020, så ökar behovet betydligt av att arbeta med företagets kassaflöde. Om företaget arbetar strukturerat med sitt kassaflöde, så ökar möjligheterna att erbjuda företagets kunder nya erbjudande, en möjlighet till nya affärer.

Jag har arbetat fram en modell i Excel, som jag använt i samband med förvärv, refinansiering, anskaffning av kapital, m.m, se bild. Jag har nu arbetat med modellen syftande till att göra modellen mer användarvänlig. De gratismodeller som finns att ladda ner från nätet är ofta i form av likviditetsbudgetar. Likviditetsbudgetar tycker jag ofta är väldigt svåra att använda, då dessa ofta inte är kopplade mot företagets redovisning och resultatprognoser. Att arbeta med kassaflöden är ett betydligt bättre sätt att få kontroll på kassaflödet och likviditet då detta är kopplat till resultat- och balansräkning.

Om du har god redovisnings och ekonomikompetens och du inte har någon bra modell, så kan du få Excel-modellen genom att kontakta mig, email torbjorn(at)sannerstedt.se.

Modellen vänder sig till företag som bedriver en svensk affärsverksamhet på daglig basis, som kan definieras som ”normal”.

Inspirerad av Modus Design, Oslo, Norge statement, avslutar jag med: Vi ser med glädje fram emot det nya normala. Stå på, håll ut, vi hörs under krisen och ses på andra sidan!

Torbjörn Sannerstedt är en erfaren CFO som kan hantverket redovisning, kombinerat med god affärsförståelse och med goda insikter i affärsstrategiska frågor, med fokus på framtiden. Han har bland annat varit CFO för AcadeMedia, Halmstad Energi & Miljö, Baggium och Navamedic. Han verkar numera som interim CFO i förändringsfaser.

Lämna ett svar