Kundrelationer, kassaflöde och komptensskifte

Rådande osäkerhet om framtiden kan lätt förlama ett företags beslutsfattande. Hur länge ska det hålla på, när vänder det, hur kommer det se ut efter att krisen lagt sig? De långsiktiga frågorna är många med de kortsiktiga åtgärderna har kanske störst betydelse. Vi ser framförallt tre områden som på kort sikt har stor betydelse för våra kunders verksamhet – kundrelationer, kassaflöde och kompetensskifte:

Kundrelationer

Kunderna får inte glömmas bort i den här dramatiska tiden. Lyssna på kundernas situation och behov, var flexibel och kreativ utan att ge avkall på kvalitet. Kortsiktiga åtgärder som stärker kundrelationerna, men till en begränsad kostnad, är en investering som kan löna sig på längre sikt. Vi har ju redan sett i flera branscher att man anpassat sitt kunderbjudande efter rådande förutsättningar, exempelvis hemkörning av varor, drive-in utlämning, take away eller online-möten. Timingen för att stärka sitt varumärke kan inte vara bättre.

Kassaflöde

Att frigöra bundet kapital och reducera kortsiktigt rörliga kostnader är de omedelbara åtgärderna för att stärka kassaflödet. Det kan till exempel handla om att prioritera försäljning av det som redan finns på lager, förhandla om längre kredittider till leverantörer och jobba aktivt med företagets kundfordringar. Inköpsstopp av icke absolut nödvändiga varor eller tjänster är för de flesta självklara åtgärder. Många av dessa åtgärder kräver ofta tuffa prioriteringar och beslut, där man samtidigt behöver komma ihåg att de kan komma påverka enskilda människor situation negativt.

Kompetensskifte

Corona-krisen har tydligt accelererat kompetensomställningen i flera branscher. Fysisk närvaro ersätts av distansarbete, butikshandel mot e-handel och andra affärsprocesser digitaliseras. Det börjar ställas allt högre krav på kontinuerlig kompetensutveckling och omställning för att ställa om förmågan hos medarbetarna och organisationen för att möta det nya. Flexibilitet och tillgång på specialistkompetens vid behov kommer att öka, både under krisen och efteråt.

Vi ser med glädje fram emot det nya normala. Stå på, håll ut, vi hörs under krisen och ses på andra sidan!

Lämna ett svar