Osäkerheten ökar behovet av flexibilitet

Den rådande osäkerheten för sjukvården, näringsliv, finansmarknader, politiker och enskilda på grund av Corona-virusets spridning gör det svårt att fatta långsiktiga beslut. 

För näringslivet kan konsekvensen kan bli att planerade, och kanske redan beslutade, investeringar, rekryteringar mm skjuts upp eller inte blir av alls. Klart är också att skillnaden är stor mellan olika branscher där exempelvis kultur/nöje, resor och sällanköpshandel drabbas hårt medan andra branscher såsom bygg/infrastruktur, generell industri och e-handel än så länge tycks tuffa på eller till och med öka.

Ett sätt att hantera osäkerheter är att jobba med flexibla lösningar som snabbt kan sättas in vid behov och som inte heller innebär långsiktiga åtaganden. En planerad rekrytering kanske känns som ett alltför stort risktagande med hänsyn till det åtagande som det innebär. Istället skulle en interimslösning kunna vara det kortsiktiga men ändå värdefulla tillskottet för att lösa de konkreta kompetensbehoven.

Det kan också uppstå situationer då en verksamhet hamnar i ett läge då ett externt ledarskap behöver sättas in för att driva eller stödja en förändring, till exempel turn-around. En traditionell lösning är att tillsätta en erfaren interimschef under sådana förhållanden.

I båda ovanstående och andra scenarios är Replacement Partners förberedda för att stötta er med tillsättning av kvalificerade interimschefer. Med all respekt för all rådande osäkerhet på marknaden så är vi tillgängliga, via telefon, e-post och onlinemöte, för att lyssna på er och erbjuda den flexibilitet i ledningsförsörjning som situationen kräver. För det råder ingen tvekan om att ett klokt ledarskap är det som behövs i dessa svåra tider.

Klicka här för kontaktuppgifter till oss

Lämna ett svar